Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) terdiri daripada empat (4) seksyen dan bahagian ini diletakkan dibawah tanggungjawab TKP(PP). Empat seksyen yang wujud dibawah BKP adalah:

1. Seksyen Pentadbiran
2. Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
3. Seksyen Kewangan
4. Seksyen Teknologi Maklumat

Memberi khidmat sokongan kepada semua anggota jabatan dalam aspek pentadbiran, perkhidmatan, latihan, kebajikan dan sebagainya dengan cekap dan berkesan.

Fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) merangkumi empat (4) seksyen dibawahnya iaitu:

SEKSYEN PENTADBIRAN

– Pentadbiran Am Pejabat

– Pengurusan Rekod dan Dokumen Terperingkat Jabatan.

– Pengurusan Aset Jabatan.

– Penyelarasan kuasa berkaitan jawapan kepada soalan-soalan Parlimen.

– Pentadbiran Kompleks JAKOA Gombak.

– Pelaksanaan Program-program Kualiti Jabatan.

– Pengurusan Pengangkutan Orang Asli ke Perkampungan dan pos-pos pedalaman.

– Pengagihan bantuan ke kawasan perkampungan Orang Asli.

– Penyelenggaraan kenderaan dan jentera Jabatan.

– Penerimaan dan penghantaran berita melalui radio semboyan.

– Penyelenggaraan alatan perhubungan.

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

– Pengurusan Sumber Manusia Jabatan.

– Pengurusan dan Perancangan Keperluan Latihan Kakitangan Jabatan.

– Penyelarasan dan Kemaskini Buku Rekod Perkhidmatan Kakitangan.

– Kemaskinian Laporan Nilaian Prestasi Kakitangan.

– Pengurusan Pengisian Jawatan.

SEKSYEN KEWANGAN

– Pengurusan kewangan Jabatan.

– Penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus.

– Perolehan dan Pembekalan Jabatan.

SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT

– Pembangunan, pentadbiran, pengurusan dan penyenggaraan sistem aplikasi.

– Pelaksanaan aplikasi Kemajuan Elektronik Jabatan.

– Pelaksanaan aplikasi dalam Jabatan.

– Peningkatan pengetahuan golongan sasar tentang teknologi ICT.

– Peningkatan pengetahuan golongan sasar tentang teknologi ICT.

– Perancangan tentang pengurusan perkakasan ICT Jabatan.

– Khidmat bantuan teknikal, latihan dan teknikal kepada pengguna-pengguna Jabatan.

– Penyelenggaraan laman web Jabatan.

– Pembangunan infrastruktur ICT Jabatan.

Program-program di Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) dilaksanakan oleh empat (4) seksyen yang berada dibawahnya. Maklumat mengenai program boleh diperolehi dari setiap seksyen.

Logo JAKOA Logo JAKOA

Jabatan Kemajuan Orang Asli
(Jabatan Perdana Menteri)
Tkt. 3, 5, 20 & 20m, West Block,
Wisma Golden Eagle Realty,
142-c, Jalan Ampang,
50548 Kuala Lumpur.

Telefon: 03-2161 0577
Faks: 03-2162 1470
Emel Pertanyaan: pro[at]jakoa[dot]gov[dot]my

Kata Kunci:

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element