Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama
Puan Mutiah Binti Hud
​E-mel mutiah[at]jakoa[dot]gov[dot]my
​Telefon 603-2161 0577
​Fax ​603-2164 3793
Logo JAKOA Logo JAKOA

Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia (JAKOA)
Tingkat 3, West Block,
Wisma Selangor Dredging Berhad (SDB),
142-C, Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur.

Telefon: 03-2161 0577
Faks: 03-2162 1470
Emel Pertanyaan: pro[at]jakoa[dot]gov[dot]my

Kata Kunci:

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element