Data Terbuka Kerajaan

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

API

 1. Dapatkan fail JSON untuk senarai dataset JAKOA di data.gov.my.contoh:
  http://www.data.gov.my/data/api/3/action/package_search?q=jakoa

   

 2. Dapatkan fail JSON untuk perincian maklumat dataset yang ingin digunakan (carian perlulah mengikut “package_id” dataset yang dikehendaki). Contoh:
  http://www.data.gov.my/data/api/3/action/package_show?id=58ffcc2b-402a-4740-9c39-a40966d54dc8

   

 3. Dapatkan fail JSON untuk data di dalam dataset yang ingin digunakan (parameter url=gunakan url CSV file data yang dikehendaki). Contoh:
  http://jakoagov.primuscore.com/dataset.php?url=http://jakoagov.primuscore.com/wp-content/uploads/2016/06/6.1-jabatankemajuanorangaslijakoa.csv

Set Data JAKOA

Tajuk Format

USAHAWAN ORANG ASLI MENGIKUT NEGERI
XLS

SENARAI USAHAWAN ORANG ASLI
XLS

SENARAI KOPERASI ORANG ASLI
XLS

SUB ETNIK PENDUDUK ORANG ASLI MENGIKUT NEGERI
XLS
Logo JAKOA Logo JAKOA

Jabatan Kemajuan Orang Asli
(Jabatan Perdana Menteri)
Tkt. 3, 5, 20 & 20m, West Block,
Wisma Golden Eagle Realty,
142-c, Jalan Ampang,
50548 Kuala Lumpur.

Telefon: 03-2161 0577
Faks: 03-2162 1470
Emel Pertanyaan: pro[at]jakoa[dot]gov[dot]my

Kata Kunci:

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element