Bil

 

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Bhg

 

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

 

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

PSE

16

100%

-

-

16

 

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

 

 

PSE

 

  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

 

0

0

-

-

0

  • Baikpulih dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

 

0

0

-

-

0


 

4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

PMK

0

0%

-

-

0

 

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

 

PMK

9

100%

-

-

9

 

6

 

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 

PMK

4

100%

-

-

4

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

 

PP

22

100%

-

-

22

 

 

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

 

 

PP

-

-

-

-

-

 

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

 

INTEGRITI

6

100%

-

-

6

 

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

 

KEW

98 Bil

100%

-

-

98

 

 

 

 

 

 

 

Bil

 

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Bhg

 

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

 

PSE

0

-

-

-

-

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

PSE

16

100%

-

-

16

 

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

 

 

PSE

 

  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

 

0

-

-

-

-

  • Baikpulih dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

 

0

-

-

-

-


 

4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

PMK

7

100%

-

-

7

 

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

 

PMK

10

100%

-

-

10

 

6

 

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 

PMK

2

100%

-

-

2

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

 

PP

51

100%

-

-

51

 

 

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

 

 

PP

-

-

-

-

-

 

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

 

INTEGRITI

7

63.4%

4

36.36%

11

 

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

 

KEW

1,044 Bil

100%

-

-

1,044 Bil

 

 

 

 

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

-

-

-

-

-

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

25

100%

-

-

25

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

-

-

-

-

-

  • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

-

-

-

-

-


4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

-

-

-

-

*catatan: tiada permohonan baharu bagi bulan Mac 2020

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

 -

-

-

-

-

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

-

-

-

-

-

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

3

100%

-

-

3

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

1900bil

99.95%

1

0.05%

1900 bil

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

-

-

-

-

-

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

25

100%

-

-

-

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

-

-

-

-

-

  • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

-

-

-

-

-


4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

8

53%

7

47%

15

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

-

-

-

-

-

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

-

-

-

-

-

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

1,499

-

-

-

Bil yang diproses dan diterima pada  bulan April 2020

 

Bil

Elemen Piagam Pelanggan

Bahagian

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima  bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

PSE

-

-

-

-

-

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

PSE

25

100%

-

-

25

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

PSE

 

  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

-

-

-

-

-

  • Baikpulih dalam tempoh  dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

-

-

-

-

-


4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

-

-

-

-

-

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

PMK

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

6

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

PMK

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

PP

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

PP

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

INTEGRITI

 

 

 

 

DATA AKAN DIKEMASKINI DALAM MASA TERDEKAT

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

KEW

637 bil

-

-

-

Bil yang diproses dan diterima pada  bulan Mei 2020