Bil

 

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Bhg

 

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

 

PSE

0

0

-

-

0

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

PSE

16

100%

-

-

16

 

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

 

 

PSE

 

  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

 

0

0

-

-

0

  • Baikpulih dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

 

0

0

-

-

0


 

4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

PMK

0

0%

-

-

0

 

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

 

PMK

9

100%

-

-

9

 

6

 

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 

PMK

4

100%

-

-

4

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

 

PP

22

100%

-

-

22

 

 

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

 

 

PP

-

-

-

-

-

 

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

 

INTEGRITI

6

100%

-

-

6

 

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

 

KEW

98 Bil

100%

-

-

98

 

 

 

 

 

 

 

Bil

 

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Bhg

 

Menepati Masa / Standard Piagam Pelanggan

 

Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan

 

 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

% Tidak Menepati Standard

1

Memastikan Ketua Isi Rumah yang layak menerima bantuan input pertanian dalam tempoh dua (2) bulan selepas Pesanan Kerajaan dikeluarkan.

 

PSE

0

-

-

-

-

2

Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

PSE

16

100%

-

-

16

 

3

Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut:

 

 

PSE

 

  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan

 

0

-

-

-

-

  • Baikpulih dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.

 

0

-

-

-

-


 

4

Mengeluarkan surat jawapan kepada pelajar baharu di IPT dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

PMK

7

100%

-

-

7

 

5

Memastikan keputusan bagi permohonan mewujudkan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli (MPKKOA) dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

 

PMK

10

100%

-

-

10

 

6

 

Memastikan setiap permohonan baharu bagi pesakit Orang Asli berkaitan bantuan sokongan kebajikan Perubatan JAKOA diproses dalam tempoh 28 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 

PMK

2

100%

-

-

2

7

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.

 

PP

51

100%

-

-

51

 

 

8

Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan ke perkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA).

 

 

PP

-

-

-

-

-

 

9

Memastikan Akuan Terima Aduan (ATA) kepada pengadu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh terima aduan.

 

INTEGRITI

7

63.4%

4

36.36%

11

 

10

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap.

 

KEW

1,044 Bil

100%

-

-

1,044 Bil