Pendahuluan
Masyarakat Orang Asli merupakan kaum minoriti penduduk Malaysia. Mengikut bancian tahun 2006 bilangan Orang Asli ialah 141,230 orang. Kedudukan Sosioekonomi sebahagian besar masyarakat Orang Asli masih tertinggal dalam pelbagai bidang, berbanding dengan kaum-kaum lain di Malaysia. Dari segi taburan penempatan masyarakat Orang Asli 36.9% di kawasan pendalaman, 62.4% di kawasan pinggir dan 0.7% di kawasan bandar.

Selaras dengan matlamat wawasan 2020, Dasar Ekonomi Baru, garis panduan masyarakat Orang Asli telah dikaji semula ke arah mempercepatkan peningkatan taraf sosioekonomi di samping mengekalkan identiti budaya mereka.

Secara amnya langkah-langkah membangunkan masyarakat Orang Asli adalah selaras dengan prinsip Rukun Negara dan matlamat DEB serta RRJP Negara agar proses pembangunan dapat memberi kesejahteraan, keselamatan dan pengintegrasian mereka dengan masyarakat lain. Ke arah mencapai matlamat yang dimaksudkan, program-program yang dirancang dan dilaksanakan berpandukan kepada garis panduan-garis panduan penting seperti berikut:-

 1. Akta 134, Akta Orang Asli 1954 (disemak 1974)
 2. Dasar Pentadbiran Orang Asli 1961
 3. Keputusan Jemaah Menteri 1977 Mengenai Rancangan Mengumpulkan Masyarakat Orang Asli yang  tinggal berselerak di bawah Rancangan Pengumpulan Semula (RPS)
 4. Panduan tugas pembangunan Orang Asli dalam masyarakat moden 1978

Program ini mengandungi enam projek utama iaitu :-

 • Pembangunan Ekonomi Negeri
 • Projek Pengembangan Kursus
 • Bimbingan Usahawan
 • Pembangunan Tanah Fasa II Negeri
 • Pembinaan Ruang Niaga
 • Pelancongan Desa

Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT)
Melibatkan peruntukan sebanyak RM47,400,000.00.


Perumahan Ketua Masyarakat
Melibatkan peruntukan sebanyak RM140,000.00.


Infrastruktur dan Kemudahan Awam
Melibatkan peruntukan sebanyak RM3,392 ,000.00.


Kesihatan dan Perubatan
Melibatkan peruntukan sebanyak RM470,000.00


Pembangunan Keluarga dan Masyarakat
Melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000.00.


Kemudahan Pentadbiran JAKOA
Melibatkan peruntukan sebanyak RM350,000.00.


Program Pembangunan Minda
Melibatkan peruntukan sebanyak RM1,588,000.00.

 1. Rancangan Pengumpulan Semula (RPS)
  • Pahang – 7 RPS
  • Perak – 6 RPS
  • Kelantan – 3 RPS
 2. Penyusunan Semula Kampung (PSK)
 3. Bencana Alam
 4. Rancangan Kampung Baru (RKB)
 5. Pembangunan Tanah