Strategi

  • Melaksanakan projek-projek ekonomi yang berdaya maju terutamanya berasaskan tanah yang boleh menjana pendapatan dan peluang pekerjaan.
  • Membangunkan kemudahan-kemudahan asas secara cost-effective dengan mengumpul dan menyusun semula kampung-kampung Orang Asli di kawasan-kawasan pinggiran.
  • Menyerapkan kampung-kampung Orang Asli di kawasan pinggiran ke dalam masyarakat kampung atau bandar yang berdekatan.
  • Mempergiatkan program pendidikan, latihan dan pembangunan minda dikalangan kanak-kanak, remaja dan belia Orang Asli sebagai persediaan untuk keluar dari kebergantungan kepada ekonomi asas tanah.
  • Mengekalkan bantuan kebajikan dan subsidi kepada ahli-ahli masyarakat dalam kumpulan termiskin untuk membolehkan mereka menyahut program-program sosioekonomi Kerajaan.
  • Memupuk pembangunan institusi-institusi sosial dan ekonomi dan NGO Orang Asli melalui proses penglibatan dan empowerment.
  • Pendekatan secara proaktif dalam mendapatkan calon dan penyertaan dalam program-program Kerajaan.
  • Menekankan kepada peningkatan imej masyarakat Orang Asli ke tahap yang lebih moden dan progresif dan menghapuskan sebarang ‘stereotyping” negatif.
  • Bekerjasama dengan jabatan-jabatan/agensi kerajaan lain dalam melaksanakan program-program pembangunan Orang Asli.
  • Meningkatkan penggunaan IT dalam pengurusan Jabatan serta perancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek-projek pembangunan fizikal dan minda.
Logo JAKOA Logo JAKOA

Jabatan Kemajuan Orang Asli
(Jabatan Perdana Menteri)
Tkt. 3, 5, 20 & 20m, West Block,
Wisma Golden Eagle Realty,
142-c, Jalan Ampang,
50548 Kuala Lumpur.

Phone: 03-2161 0577
Fax: 03-2162 1470
Email: pro[at]jakoa[dot]gov[dot]my

Kata Kunci:

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element