jakoa-faq | jakoa-call | jakoa-feedback | jakoa-sitemap

Mantan Ketua Pengarah

Laman Utama » Mantan Ketua Pengarah
PDR Willian Hunt 1949 1953

PDR WILLIAM HUNT

Tempoh Berkhidmat
(1949 - 1953)

R.O.D. Noone 1953 1961

R.O.D. NOONE

Tempoh Berkhidmat
(1953 - 1961)

Dr Iskandar Carey 1961 1969

YBHG. DR. ISKANDAR CAREY

Tempoh Berkhidmat
(1961 - 1969)

DATUK DR. BAHARON AZHAR BIN RAFFIEI

DATUK DR. BAHARON AZHAR BIN RAFFIE’I

Tempoh Berkhidmat
(1969-1986)

Y.Bhg . Dato Jimin Bin Idris 1986 1992

YBHG. DATO' JIMIN BIN IDRIS

Tempoh Berkhidmat
(1986 - 1992)

Encik Hasan Bin Ishak 1992 1995

YBHG. EN. HASAN BIN ISHAK

Tempoh Berkhidmat
(1992 - 1995)

Y.Bhg . Hj. Ikram Bin Jamaluddin 1996 1997

YBHG. HJ. IKRAM BIN JAMALUDDIN

Tempoh Berkhidmat
(1996 - 1997)

Y.Bhg . Dato Hj. Ahmad Saleh Bin Hj. Sarif 1998 2000

YBHG. DATO' HJ. AHMAD SALEH BIN HJ. SARIF

Tempoh Berkhidmat
(1998 - 2000)

Encik Md. Rosnan Bin Sulaiman 2000 2002

YBHG. EN. MD. ROSNAN BIN SULAIMAN

Tempoh Berkhidmat
(2000 - 2002)

Y.Bhg . Hj. Yahaya Bin Hj. Awang 2002 2003

YBHG. HJ. YAHAYA BIN HJ. AWANG

Tempoh Berkhidmat
(2002 - 2003)

Y.Bhg . Mohamad Izat Bin Hassan 2003 2004

YBHG. EN. MOHAMAD IZAT BIN HASSAN

Tempoh Berkhidmat
(2003 - 2004)

Y.Bhg . Dato Fadzli Bin Mahamud 2004 2008

YBHG. DATO' FADZLI BIN MAHAMUD

Tempoh Berkhidmat
(2004 - 2008)

Y.Bhg . Dato Hj. Sani Bin Mistam 2008 2014

YBHG. DATO' HJ. SANI BIN MISTAM

Tempoh Berkhidmat
(2008 - 2014)

Y.Bhg . Dato Hasnan Bin Hassan 2014 15Jun2016

YBHG. DATO' HASNAN BIN HASSAN

Tempoh Berkhidmat
(2014 - 2016)

Encik Mohd Jamalludin Bin Kasbi 2016 2017

YBHG. EN. MOHD JAMALLUDIN BIN KASBI

Tempoh Berkhidmat
(2016 - 2017)

Dato Ajis Bin Sitin 2018 1019

YBHG. DATO' AJIS BIN SITIN

Tempoh Berkhidmat
(2017 - 2019)

YBHG. PROF. DR. JULI EDO

YBHG. PROF. DR. JULI EDO

Tempoh Berkhidmat
(2019 – 2021)

Kemaskini Terakhir : 29 / 06 / 2021 10:29 AM
Skip to content