Kenyataan Tender

Laman Utama » Umum » Kenyataan Tender


Bil. No. Perolehan Tajuk Tarikh Buka Tarikh Tutup Negeri Dokumen Iklan
1 JAKOA:KP/0001/2023

TENDER BAGI KAJIAN PEMBANGUNAN KERANGKA PERUNDANGAN DAN MEKANISME BAGI PENTADBIRAN PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN ADAT ORANG ASLI DI SEMENANJUNG MALAYSIA

CATATAN
Kehadiran dua(2) orang sahaja iaitu Pemilik/wakil dengan membawa dokumen asal dan salinan
1.Sijil SSM/Sijil Pendaftaran yang berkaitan
2.Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia(MOF)
3.Penyata kewangan terkini
4.Cop/Rubber Stamp Syarikat yang mempunyai Nama Syarikat,Alamat Penuh,Nombor Telefon dan Emel

15/05/2023 09/06/2023 Ibu Pejabat Lihat Lampiran
2 QT220000000009438

TENDER BAGI PERKHIDMATAN PERPINDAHAN DAN PENYEDIAAN PUSAT DATA SERTA RANGKAIAN DALAMAN JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN

30/03/2022 21/04/2022 Ibu Pejabat Lihat Lampiran