jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

KERJA PEMBINAAN JALAN KONKRIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG ORANG ASLI KATONG, RPS KEMAR, DAERAH HULU PERAK, PERAK

No. Perolehan:

JAKOA/PK/SH/48/2024

Tarikh Buka:

02/05/2024

Tarikh Tutup:

21/05/2024