Soalan Lazim

Bila JAKOA Ditubuhkan?

Sejarah awal penubuhan pentadbiran masyarakat Orang Asli bermula di Negeri Perak apabila kerajaan Negeri menguatkuasakan enakmen ‘Perak Aboriginal Tribes Enactment’ No.3, Disember 1939 dengan melantik seorang ‘Field Etnographer’ yang bertindak sebagai ‘Protector of Aborigines’.
Pada tahun 1954, selepas beberapa langkah penambahbaikan dilakukan, Jabatan Orang Asli (JOA) ditubuhkan di bawah ‘Aborigional People Ordinance’, No.3 1954. Ketika pembentukkan Negara Malaysia pada 16 September 1963 nama Jabatan Orang Asli telah ditukar kepada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA).
Selepas 47 tahun pemakaian nama Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, ketika pembentangan Bajet 2011 di Parlimen pada 15 Oktober 2010, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan penukaran namanya kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli.

Apakah itu JAKOA dan peranannya? Bagaimanakah ia dilaksanakan?

Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) ialah nama baru menggantikan nama lama iaitu Jabatan Hal Ehwal Orang Asli yang berkuatkuasa penggunaannya pada 15 Januari 2011.

Tujuan utama penubuhan awal JAKOA adalah untuk melindungi Orang Asli dan cara hidup mereka daripada kepesatan perkembangan tamadun dan eksplotasi masyarakat luar disamping menyediakan kemudahan dan bantuan pendidikan, kesihatan dan pembangunan sosioekonomi.

Perubahan nama kepada JAKOA telah memperluaskan lagi peranannya ke arah pembentukan masyarakat Orang Asli yang lebih progresif dan dinamik selari dengan Visi JAKOA iaitu, Organisasi penggerak yang unggul dalam memajukan masyarakat Orang Asli setanding masyarakat perdana.

Ia boleh dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan secara inklusif yang melibatkan pembangunan sosioekonomi, pendidikan, kesihatan dan pembangunan modal insan secara terancang dan berterusan. Tujuannya adalah untuk mencapai objektif peningkatan pendapatan, memperluaskan kemudahan prasarana dan amenitisosial, tahap kesejahteraan hidup yang lebih baik, melahirkan generasi baru yang berpendidikan dan dinamik serta pemuliharaan warisan dan budaya masyarakat Orang Asli.

Jika saya berketurunan Orang Asli manakala suami/isteri saya bukan berketurunan Orang Asli, bolehkah suami/isteri saya mendapatkan rawatan di Hospital Orang Asli?

Boleh, klinik pesakit luar menerima semua pesakit yang memerlukan rawatan tetapi keutamaan tetap diberikan kepada Orang Asli.

Dimanakah terletaknya Muzium Orang Asli dan Perpustakaan Jabatan Kemajuan Orang Asli, Gombak?

Muzium Orang Asli, Gombak dan Perpustakaan Jabatan Kemajuan Orang Asli, Gombak terletak di KM. 24, Jalan Pahang, Gombak, 53100 Kuala Lumpur.

Tiada sebarang bayaran dikenakan kepada pelawat yang ingin melawat Muzium Orang Asli, Gombak. Muzium Orang Asli, Gombak dibuka setiap hari Sabtu hingga Khamis (termasuk cuti kelepasan am) daripada 9:00 pagi hingga 5:00 petang kecuali hari Jumaat ditutup.

Dimanakah saya boleh memperolehi borang permohonan dan apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi?

Borang serta syarat-syarat yang perlu anda patuhi boleh dirujuk dan dimuat turun daripada Laman Web Rasmi JAKOA.

Apakah senarai bantuan yang disediakan bagi kesihatan/ kebajikan?

Bantuan Kebajikan
a) makan pengiring pesakit
b) keperluan diri pesakit di wad
c) kenderaan untuk ke klinik/ hospital
d) bantuan pengurusan jenazah
e) pengesanan waris
f) ambilkan ubat dan hantar ke kampung

Bantuan Perubatan
a) pembiayaan perubatan
b) pembiayaan alat sokongan
c) bantuan berkhatan

Apakah senarai bantuan yang disediakan bagi pendidikan kepada Orang Asli?

Skim Bantuan Galakan Pendidikan Orang Asli(SBGP) :

a) Bantuan Wang Saku Pelajar
b) Pengangkutan Persekolahan Pelajar
c) Pakaian Seragam
d) Pakaian Jasmani/ Beruniform
e) Yuran Pelbagai
f) Keperluan diri di asrama
g) Biasiswa IPTA
h) Elaun makan
i) Sumbangan komputer riba
j) Tiket penerbangan bagi pelajar menuntut di Sabah dan Sarawak
k) Catuan makanan

Apakah senarai bantuan yang disediakan bagi kerjaya kepada Orang Asli?

a) pencarian/ pemadanan pekerjaan melalui kerjasama NBOS (kerajaan dan swasta)
b) penyediaan surat sokongan kepada yang memohon pekerjaan di Sektor Kerajaan

Sekiranya saya ingin memohon bantuan diatas, apakah prosedurnya?

a) bantuan-bantuan boleh dimohon melalui JAKOA Daerah atau JAKOA Negeri mengikut Seksyen yang terlibat
b) terdapat borang-borang dan maklumat-maklumat yang perlu dilengkapkan sebelum dokumen-dokumen tersebut dihantar ke Ibu Pejabat juga seksyen yang berkenaan

Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan bagi menjalankan penyelidikan/kajian/program komuniti, lawatan sambil belajar ke perkampungan Orang Asli?


Kemukakan surat permohonan kepada Pengarah Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan, JAKOA dan sertakan surat sokongan daripada agensi/majikan/IPTA/IPTA yang berkenaan. Sekiranya status pemohon dari luar negara, permohonan hendaklah dimajukan melalui Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri. Pemohon perlu mengisi borang yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan dan menandatangani serta mematuhi syarat-syarat di dalam peraturan-peraturan untuk menjalankan program. Kelulusan permohonan akan diberikan bagi tempoh masa 3 – 7 hari bekerja bagi permohonan yang telah lengkap diterima

Sekiranya berminat untuk latihan industri/praktikal, apakah prosedurnya?

Pelajar hendaklah membuat permohonan melalui IPTA atau IPTS secara bertulis kepada Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Kemajuan Orang Asli

Jika ada aset JAKOA yang ingin dilupuskan, adakah boleh pihak luar memohon aset tersebut?

Pihak luar boleh mohon sekiranya bertujuan untuk hadiah/latihan. Untuk keterangan lanjut sila hubungi Unit Aset.

Bolehkah pihak syarikat menjual sesuatu produk kepada kepada JAKOA.

Pihak syarikat haruslah melalui prosedur belian terus / sebutharga / tender yang dikeluarkan oleh JAKOA.

Apakah prosedur bagi memohon jawatan tetap di JAKOA?

Pelantikan bagi sebarang perjawatan tetap diuruskan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Oleh itu, permohonan perlu dirujuk kepada SPA (www.spa.gov.my)

Bagaimanakan cara permohonan bagi membuat pengambaran video/ filem di perkampungan Orang Asli?

Bagi mana-mana individu atau syarikat produksi pengambaran yang ingin membuat pengambaran video/filem mengenai masyarakat Orang Asli diperkampungan Orang Asli perlu mengemukakan permohonan kebenaran secara bertulis kepada Ketua Pengarah JAKOA (u/p : Unit Perhubungan Awam). Setiap permohonan perlu disertakan Surat Permohonan Pengambaran Video/Filem, mengisi Borang Permohonan Pengambaran Video/Filem (http://www.jakoa.gov.my/muat-turun/) dan lampiran kertas kerja atau skrip mengenai pengambaran video/ filem.

Pertanyaan Lanjut

Sekiranya persoalan anda masih belum terjawab, sila hubungi kami untuk maklumat lanjut

Logo JAKOA Logo JAKOA

Jabatan Kemajuan Orang Asli
(Jabatan Perdana Menteri)
Tkt. 3, 5, 20 & 20m, West Block,
Wisma Golden Eagle Realty,
142-c, Jalan Ampang,
50548 Kuala Lumpur.

Phone: 03-2161 0577
Fax: 03-2162 1470
Email: pro[at]jakoa[dot]gov[dot]my

Kata Kunci:

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element