jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

TENDER PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN MURID SEKOLAH ORANG ASLI ZON 4 DAERAH KUALA KANGSAR, PERAK BAGI TEMPOH 24 BULAN

No. Perolehan:

JAKOA/PK/T/234/2024 (QT240000000005766)

Tarikh Buka:

19/04/2024

Tarikh Tutup:

15/05/2024