jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

TENDER PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN MURID SEKOLAH ORANG ASLI ZON 7 DAERAH KINTA, PERAK BAGI TEMPOH 20 BULAN

No. Perolehan:

JAKOA/PK/T/21/2024 (QT240000000005738)

Tarikh Buka:

22/04/2024

Tarikh Tutup:

16/05/2024