jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

21 April 2022 – Penghantaran dan Penyerahan KIOSK WarungDesa@KPLB Kepada Dua (2) Orang Usahawan Orang Asli di KOA Kolam Air Bangkong, Sepang

Laman Utama ยป 21 April 2022 – Penghantaran dan Penyerahan KIOSK WarungDesa@KPLB Kepada Dua (2) Orang Usahawan Orang Asli di KOA Kolam Air Bangkong, Sepang