12-13 Oktober 2023 – Bengkel Kepimpinan Jawatankuasa Pembangunan Dan Keselamatan Kampung Orang Asli (JPKKOA) Negeri Perak Tahun 2023