KAMI BERJANJI UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG CEKAP, MESRA DAN EFISIEN BAGI:

 1. Memastikan ketua isi rumah miskin tegar yang telah dikenal pasti mendapat bantuan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.
 2. Memastikan keputusan permohonan bantuan usahawan dikeluarkan dalam tempoh empat (4) minggu dari tarikh permohonan diterima.
 3. Memastikan pelaksanaan Program Bantuan Rumah (PBR) dilaksanakan seperti berikut iaitu dari tarikh kelulusan yang diberikan
  • Pembinaan rumah baru dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh kelulusan; dan
  • Baikpulih dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan.
 4. Memastikan pelajar di peringkat IPTA bagi semester 1 menerima pembiayaan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh borang permohonan Skim Bantuan Galakan Pendidikan diluluskan.
 5. Mengeluarkan surat kelulusan terhadap permohonan kajian atau lawatan keperkampungan Orang Asli dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh surat permohonan yang lengkap diterima.
 6. Mengeluarkan surat kelulusan terhadap penyelidik Luar Negara dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima, selepas mendapat kelulusan daripada Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri.
 7. Memastikan maklumbalas awal terhadap pertanyaan dan aduan pelanggan disediakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 8. Memastikan bil-bil serta tuntutan lengkap yang diterima, di bayar segera tidak lewat daripada empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan.