Pembentangan Bagi Pertandingan Komuniti Zon Hijau Covid-19

Selesai pembentangan bagi Pertandingan Komuniti Zon Hijau Covid-19 yang melibatkan KOA Jeram Kedah, Seremban dan KOA Lubuk Bandung, Jasin. Tahniah kepada Batin, barisan JPKKOA dan penduduk kampung yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan pertandingan ini.
Ucapan terima kasih diberikan kepada Pengarah JAKOA NSM, Puan Shahrani Binti Idderis yang banyak memberi cadangan dan idea-idea yang bernas sepanjang pelaksanaan pertandingan ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua Agensi, NGO, Penyelaras program, PKOAD dan PIC daerah yang terlibat.
Diharapkan segala usaha dan pelaksanaan sepanjang program ini dapat menghasilkan kejayaan.
 
Kemaskini Terakhir : 2 / 09 / 2021 11:44 AM