Perangkaan Koperasi Orang Asli Bagi Tahun 2020

Perangkaan Am

  • Penglibatan Orang Asli dalam koperasi bermula sejak tahun 1972 di mana koperasi Orang Asli pertama yang ditubuhkan adalah Koperasi Kijang Mas Berhad pada 19 April 1971.
  • Sehingga 31 Disember 2020, terdapat 97 buah koperasi Orang Asli dengan pelbagai fungsi telah berdaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).
Majoriti koperasi orang asli yang didaftarkan dalam fungsi berikut:
Pertanian
0
Pengguna
0
Perkhidmatan
0
Perindustrian
0
Pembinaan
0
Pengangkutan
0

Perangkaan Am

  • Sehingga 31 Disember 2020, berikut merupakan perangkaan koperasi Orang Asli bagi seluruh Semenanjung Malaysia:
Bilangan Koperasi
0
Jumlah Anggota
0
Jumlah Syer / Yuran
RM 0 juta
Jumlah Aset
RM 0 juta
Jumlah Perolehan
RM 0 juta

Taburan Koperasi Orang Asli Mengikut Negeri

  • Sehingga 31 Disember 2020, berikut merupakan taburan koperasi Orang Asli dengan bilangan anggota bagi negeri-negeri di seluruh Semenanjung Malaysia kecuali di Kedah, Perlis, Terengganu, Melaka dan Pulau Pinang.

Pahang

0

Koperasi

0

Anggota

Perak

0

Koperasi

0

Anggota

Kelantan

0

Koperasi

0

Anggota

Johor

0

Koperasi

0

Anggota

Selangor

0

Koperasi

0

Anggota

Negeri
Sembilan

0

Koperasi

0

Anggota

Wilayah
Persekutuan

0

Koperasi

0

Anggota

Jumlah
Keseluruhan

0

Koperasi

0

Anggota

Senarai Koperasi

BIL.NAMA KOPERASINEGERITAHUN DITUBUHKANBIL. AHLIJENIS PERNIAGAAN
1KOPERASI KIJANG MAS BERHADWILAYAH PERSEKUTUAN19712,495PERKHIDMATAN & PERLADANGAN
2KOPERASI ASLI SELANGOR BERHADSELANGOR1998305PERKHIDMATAN & PEMBINAAN
3KOPERASI WAWASAN ASLI KUANG BERHADSELANGOR200950PERKHIDMATAN & PERLADANGAN
4KOPERASI WAWASAN ORANG ASLI BUKIT KEMANDOL DAN TANJUNG RABOK KUALA LANGAT SELANGOR BERHADSELANGOR200750PERKHIDMATAN & PEMBINAAN
5KOPERASI PENDUDUK TANGKAI CERMIN KINTA BERHADPERAK2007184PERKHIDMATAN & PERLADANGAN
6KOPERASI ASLI ERONG HILIR PERAK BERHADPERAK2009119PERKHIDMATAN & PERLADANGAN
7KOPERASI ANAK TEMIAR PERAK BERHADPERAK200194PERKHIDMATAN & PERLADANGAN
8KOPERASI RANCANGAN PENEMPATAN SEMULA KEMAR BERHADPERAK2006157PERKHIDMATAN & PERTANIAN
9KOPERASI RANCANGAN PENGUMPULAN SEMULA DALA GERIK BERHADPERAK2007118PERKHIDMATAN & PERTANIAN
10KOPERASI RANCANGAN PENEMPATAN SEMULA BANUN GERIK BERHADPERAK201050PERKHIDMATAN & PERTANIAN
11KOPERASI BERSATU ORANG ASLI POS POI LASAH SUNGAI SIPUT (U) BERHADPERAK200950PERKHIDMATAN & PERTANIAN
12KOPERASI SENGOI PRIBUMI PERAK BERHADPERAK200750PERKHIDMATAN & PERTANIAN
13KOPERASI CENAWIN SUNGAI TEMIN GERIK BERHADPERAK201050PERKHIDMATAN & PERTANIAN
14KOPERASI ORANG ASLI ULU TIBANG SLIM RIVER BERHADPERAK201050PERKHIDMATAN& PERTANIAN
15KOPERASI SENOI SEMAI BATANG PADANG BERHADPERAK201153PERKHIDMATAN, PERTANIAN & PEMBINAAN
16KOPERASI PENANAM KOKO ORANG ASLI POS YUM SUNGAI SIPUT (U) BERHADPERAK201150PERKHIDMATAN & PERTANIAN
17KOPERASI ORANG ASLI POS DIPANG KAMPAR BERHADPERAK201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
18KOPERASI ASLI SEJATI RANCANGAN PENEMPATAN SEMULA LEGAP SUNGAI SIPUT (U) BERHADPERAK201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
19KOPERASI ANAK PERWOR SUNGAI SIPUT (U) BERHADPERAK201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
20KOPERASI ORANG ASLI MUSLIMIN KUALA BOH CAMERON HIGLANDS BERHADPERAK201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
21KOPERASI ORANG ASLI SEJATI ORANG ASLI KG MAKMUR KINTA   BERHADPERAK201250PERTANIAN
22KOPERASI BELIA ASLI PRS KEMAR GERIK BHDPERAK201250PERTANIAN
23KOPERASI ORANG ASLI PERAK BERHADPERAK201250PERKHIDMATAN& PERTANIAN
24KOPERASI ORANG ASLI KG SEMELOR GERIK BHDPERAK201350PERTANIAN
25KOPERASI KIJANG MAS NEGERI PAHANG BERHADPAHANG19882,475PERKHIDMATAN, PERLADANGAN & PEMBALAKAN
26KOPERASI ORANG ASLI MUSLIM MALAYSIA BERHADPAHANG2009148PERKHIDMATAN & PERLADANGAN
27KOPERASI RPS ORANG ASLI KEDAIK ROMPIN BERHADPAHANG201160PERKHIDMATAN & PERTANIAN
28KOPERASI ASLI ROMPIN PAHANG BERHADPAHANG200950PERKHIDMATAN & PERTANIAN
29KOPERASI SAUDARA BARU ASLI BERSATU ROMPIN BERHADPAHANG201150PERKHIDMATAN & PERTANIAN
30KOPERASI SENDAYAN JAYA TEMERLOH BERHADPAHANG2011146PERKHIDMATAN & PERTANIAN
31KOPERASI RPS ORANG ASLI BETAU LIPIS BERHADPAHANG2011160PERKHIDMATAN & PERTANIAN
32KOPERASI JAYA ORANG ASLI KAMPUNG PAREH BENTONG BERHADPAHANG201180PERKHIDMATAN & PERTANIAN
33KOPERASI ORANG ASLI SUNGAI BOT BENTONG BERHADPAHANG201185PERKHIDMATAN & PERTANIAN
34KOPERASI KAMPUNG ORANG ASLI CHINTA MANIS BERHADPAHANG201170PERKHIDMATAN & PERTANIAN
35KOPERASI ORANG ASLI KAMPUNG TANAM ROMPIN BERHADPAHANG201150PERKHIDMATAN & PERTANIAN
36KOPERASI ORANG ASLI JAKUN BERHADPAHANG201150PERKHIDMATAN & PERTANIAN
37KOPERASI ORANG ASLI SUNGAI BANGKONG JAYA JERANTUT BERHADPAHANG201150PERKHIDMATAN & PERTANIAN
38KOPERASI PESERTA TSK API LARAT PEKAN BERHADPAHANG201180PERKHIDMATAN & PERTANIAN
39KOPERASI ORANG ASLI BAH LUJ LIPIS BERHADPAHANG201150PERKHIDMATAN & PERTANIAN
40KOPERASI ORANG ASLI SEMELAI TASIK BERA BERHADPAHANG201152PERKHIDMATAN & PERTANIAN
41KOPERASI SEMELAI BERA BERHADPAHANG201150PERKHIDMATAN & PERTANIAN
42KOPERASI ORANG ASLI PANTOS MAJU LIPIS BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
43KOPERASI ORANG ASLI SUNGAI JEMPUL MARAN BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
44KOPERASI ORANG ASLI PAYA MENGKUANG TEMERLOH BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
45KOPERASI ORAG ASLI RPS BUKIT SEROK ROMPIN BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
46KOPERASI ORANG ASLI WAWASAN RPS SUNGAI BILUT RAUB BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
47KOPERASI WANITA ORANG ASLI PAHANG BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
48KOPERASI ORANG ASLI TASIK CHINI PEKAN BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
49KOPERASI ORANG ASLI TENGGALONG BERSATU ROMPIN BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
50KOPERASI ORANG ASLI KAMPUNG INUE ROMPIN BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
51KOPERASI ORANG ASLI KAMPUNG JELENGOK MAI SENGOI LIPIS BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
52KOPERASI ORANGB ASLI MUSLIMIN KUALA BOH CAMERON HIGHLANDS BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
53KOPERASI ORANG ASLI POS BUNTU RAUB BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
54KOPERASI ORANG ASLI KAMPONG LUBUK PERAH BERA BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
55KOPERASI ORANGASLI RUNCHANG PEKAN BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
56KOPERASI PERMODALAN ORANG ASLI RAUB PAHANG BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
57KOPERASI ORANG ASLI BATU 55 MARAN BERHADPAHANG201250PERKHIDMATAN & PERTANIAN
58KOPERASI ORANG ASLI KG CHUAT BERA BHDPAHANG201350PENGGUNA
59KOPERASI ORANG ASLI KG LEGAT DAN KG KUIN BHDPAHANG201350
60KOPERASI ORANG ASLI KUALA ROMPIN BHDPAHANG201350
61KOPERASI KIJANG MAS NEGERI KELANTAN BERHADKELANTAN19921,394PERKHIDMATAN, PERLADANGAN & PEMBALAKAN
62KOPERASI BELIA ISLAM KAUM ASLI KELANTAN BERHADKELANTAN200957PERKHIDMATAN & PERTANIAN
63KOPERASI INDUSTRI KECIL PESERTA RANCANGAN PENGUMPULAN SEMULA             KUALA BETIS BERHADKELANTAN2000186PERKHIDMATAN & PERTANIAN
64KOPERASI ORANG ASLI LOGING BERHADKELANTAN2012PERKHIDMATAN & PERTANIAN
65KOPERASI RANCANGAN PENGUMPULAN SEMULA KUALA BETIS GUA MUSANG BERHADKELANTAN201150PERKHIDMATAN & PERLADANGAN
66KOPERASI WARGA ASLI NEGERI SEMBILAN DAN MELAKA BERHADN. SEMBILAN & MELAKA2000351PERKHIDMATAN& PEMBINAAN
67KOPERASI ORANG ASLI PENGKALAN TEREH KLUANG BERHADJOHOR2012PERKHIDMATAN& PERTANIAN
68KOPERASI ORANG ASLI SERI SEDOHOK KLUANG BERHADJOHOR2012PERKHIDMATAN& PERTANIAN
69KOPERASI DAYA ASLI JOHOR BERHADJOHOR19922,184PERKHIDMATAN& PERTANIAN
70KOPERASI MASYARAKAT ASAL LENEK BEKOK SEGAMAT BERHADJOHOR201050PERKHIDMATAN& PERTANIAN
JUMLAH13,253