Pertandingan Kuiz ASEAN 2022 oleh Jabatan Penerangan Malaysia (JaPen) 1-30 Jun 2022

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Penerangan Malaysia (JaPen) sedang dalam persediaan untuk melaksanakan Pertandingan Kuiz ASEAN 2022. Pertandingan ini akan dilaksanakan secara dalam talian selama (1) bulan bermula 1 hingga 30 Jun 2022.

Pertandingan Kuiz ASEAN 2022 adalah percuma dan terbuka kepada (2) kategori :-

1. Kategori Murid Sekolah (berumur 15 hingga 17 tahun) yang sedang menuntut di sekolah menengah kerajaan/swasta ;

2. Kategori Terbuka (warganegara Malaysia) berumur 18 tahun dan keatas.

Objektif utama pertandingan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman rakyat Malaysia berkaitan pertubuhan serantau ASEAN terutama sekali dalam kalangan generasi muda. Penganjuran pertandingan ini juga adalah bagi mendapatkan tiga (3) perserta terbaik berumur 15-17 tahun bagi mewakili Malaysia ke Pertandingan Kuiz ASEAN Peringkat Rantau yang akan diadakan oleh negara Myanmar, pada suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Kemaskini Terakhir : 30 / 06 / 2022 11:50 PM