Projek Infrastruktur & Kemudahan Awam KOA Kubang Badak Dan KOA Tebong Stesen, Melaka

PROJEK INFRASTRUKTUR & KEMUDAHAN AWAM.
 
KOA Kubang Badak dan KOA Tebong Stesen, Melaka telah menerima jalan kampung baharu dengan jarak 1.5km bagi kemudahan penduduk menjalankan urusan harian masing-masing dengan lebih selesa.
 
Pelaksanaan projek ini diharapkan mampu meningkatkan taraf sosio ekonomi kepada hampir 200 orang penduduk setempat menerusi penyediaan infrastruktur berkualiti ke kawasan penempatan mereka. Projek melalui peruntukan kepada JAKOA NSM yang bernilai hampir RM250,000.00 ini telah siap sepenuhnya pada pertengahan November 2020 yang lalu.
 
Kemaskini Terakhir : 25 / 12 / 2020 12:00 AM