Data Terbuka Sektor Awam

Laman Utama » Data Terbuka Sektor Awam

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATASET

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah KPLB telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Sila klik : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan. Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

Antara Senarai Set Data oleh JAKOA pada Data Terbuka Sektor Awam

Kemaskini Terakhir : 6 / 09 / 2021 10:32 AM