Data Terbuka Sektor Awam

Garis Panduan Penggunaan Dataset

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah KPLB telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Sila klik : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan. Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

Antara Senarai Set Data oleh JAKOA pada Data Terbuka Sektor Awam

Data Terbuka 2021

Senarai Usahawan Masyarakat Orang Asli Mengikut Negeri Dan Daerah


Senarai Koperasi Orang Asli Dan Bilangan Keanggotaan Semasa


Prestasi Perbelanjaan Bagi Projek Pembinaan Dan Pengubahsuaian Premis Perniagaan JAKOA


Senarai Perkampungan Orang Asli 2017


Senarai Usahawan Orang Asli


Prestasi Perbelanjaan Dan Pencapaian Fizikal Program Bantuan Rumah JAKOA


Bilangan Pelajar Masyarakat Orang Asli Di Peringkat Pendidikan Awal Mengikut Negeri


Bilangan Penduduk Orang Asli Mengikut Daerah


Koperasi Orang Asli Mengikut Bidang


Pelajar Orang Asli Tabika 2016


Bekalan Air Orang Asli 2016


Penduduk Orang Asli Subetnik 2010


Senarai Koperasi Orang Asli


Penduduk Orang Asli Agama 2010


Senarai Projek Ladang Masyarakat Orang Asli


Senarai Kampung Orang Asli Di Seluruh Malaysia Beserta Kepadatan Penduduk


Statistik Penduduk Masyarakat Orang Asli Mengikut Negeri Dan Jantina


Agihan Peruntukan Projek Bantuan Peralatan Usahawan JAKOA


Bilangan Pelajar Masyarakat Orang Asli Mengikut Peringkat Persekolahan Di Setiap Negeri


Prestasi Perbelanjaan Dan Pencapaian Fizikal Projek Pembangunan Ekonomi Orang Asli Tahun 2016


Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) JAKOA


Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA


Statistik Penduduk Masyarakat Orang Asli Mengikut Sub Etnik


Statistik Penduduk Masyarakat Orang Asli Mengikut Daerah


Bilangan Penduduk Orang Asli Mengikut Agama


Penduduk Orang Asli Negeri 2010


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Statistik Penduduk Masyarakat Orang Asli Mengikut Sub Etnik


Statistik Penduduk Masyarakat Orang Asli Mengikut Daerah


Bilangan Penduduk Orang Asli Mengikut Agama


Penduduk Orang Asli Negeri 2010


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Koperasi Orang Asli 2017


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Bilangan Pelajar Masyarakat Orang Asli Di Peringkat Taman Asuhan Kanak-Kanak Mengikut Negeri


Statistik Agama Yang Dianuti Oleh Masyarakat Orang Asli Mengikut Negeri


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Prestasi Perbelanjaan Dan Pencapaian Fizikal Projek Bekalan Air Terawat Jakoa


Bilangan Pelajar Masyarakat Orang Asli Di Peringkat Pengajian Tinggi


Bekalan Air Jakoa 2017


Senarai Kampung Orang Asli


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Pelajar Orang Asli Taska 2016


Pelajar Orang Asli Ipta 2016


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Prestasi Fizikal Dan Perbelanjaan Projek Pembangunan Ladang Masyarakat Orang Asli


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Program Pembangunan Bersepadu Perkampungan Orang Asli Semenanjung Malaysia


Prestasi Perbelanjaan Dan Pencapaian Fizikal Projek Kerja Ukur Keliling


Jakoa – Pembangunan Ladang Orang Asli Mengikut Jenis Tanaman Tahun 2015


Bekalan Air Luar Bandar Jakoa


 

Senarai Koperasi Orang Asli


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Agama Penduduk Orang Asli Mengikut Negeri


Keciciran Transisi Orang Asli Mengikut Negeri


Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Jakoa


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Jakoa – Bilangan Usahawan Orang Asli


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Statistik Pelajar Masyarakat Orang Asli Di Ipta Malaysia


Jalan Perhubungan Desa Jakoa


Keluasan Ladang Orang Asli


Keputusan Cemerlang Pelajar Orang Asli


Bilangan Penduduk Orang Asli Mengikut Etnik


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Keciciran Pelajar Orang Asli Mengikut Negeri


Ringkasan Pelaksanaan Projek Pembangunan Ekonomi Orang Asli


Usahawan Orang Asli Mengikut Negeri


Taska Orang Asli 2017


Taska Orang Asli Mengikut Negeri


Penduduk Orang Asli Daerah 2010


Pelajar Orang Asli Peringkat Pengajian 2016


Maklumat Keciciran Transisi Orang Asli Mengikut Tahun


Sub Etnik Penduduk Orang Asli Mengikut Negeri


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Ladang Orang Asli 2017


Bilangan Pelajar Taska Orang Asli Mengikut Parlimen Dan Dun


Pendidikan Non-Formal Tabika, Taska Dan 3 P Jakoa


Bil. Pelajar Tabika Orang Asli Mengikut Parlimen Dan Dun


Demografi Orang Asli 2017


Demografi Orang Asli


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Peruntukan Batin, Penghulu Dan Jkkkoa


Tabika Orang Asli 2017


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Sek Ren & Men Orang Asli 2017


Pelajar Orang Asli Di Ipta


Pelajar Orang Asli Sekolah Rendah & Menengah Mengikut Negeri


Jalan Perhubungan Desa Jakoa 2017


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Bekalan Elektrik Jakoa 2017


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Jalan Luar Bandar (jalb) Jakoa


Keciciran Pelajar Orang Asli


Perincian Pelajar Orang Asli (tabika)


Tabika Orang Asli Mengikut Negeri


Program Peningkatan Kapasiti Dan Kapabiliti Kumpulan Khusus Jakoa


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakoa


Rumusan Program Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Orang Asli


Penduduk Orang Asli Mengikut Daerah, Parlimen Dan Dun


Skip to content