jakoa-faq | jakoa-call | jakoa-feedback | jakoa-sitemap

Kebudayaan & Warisan

 

PROFAIL KAKITANGAN YANG TERLIBAT DALAM PEMBIKINAN
1) PROFAIL A

Nama : Adnan bin Pudang @ Muhammad Adnan bin Abdullah
Tempat Bertugas : Jabatan Orang Asli Negeri Selangor & Wilayah Persekutuan
Jawatan : Pembantu Pembangunan Masyarakat S17
Mula Betugas : Tahun 1976
Tugas Terakhir : Pegawai Kemajuan Orang Asli Daerah Jempol Negeri Sembilan
Tarikh Bersara : Tahun 2013
Tugasan : Pemuzik Keyboard / Seni Lagu / Gubahan

2) PROFAIL B

Nama : Razali bin Basiron
Tempat Bertugas : Jabatan Orang Asli Kuala Lumpur
Jawatan : Pembantu Pembangunan Masyarakat S17
Mula Betugas : Tahun 1977
Tugas Terakhir : Kementerian Pendidikan (Guru)
Tarikh Bersara : Tahun 2014
Tugasan : Seni Lagu / Seni Kata

3) PROFAIL C

Nama : Anjang Sadang a/l Itam
Tempat Bertugas : Jabatan Orang Asli Kuala Lumpur
Jawatan : Pembantu Pembangunan Masyarakat S22
Mula Betugas : Tahun 1977
Tugas Terakhir : Kementerian Pendidikan (Guru)
Tarikh Bersara : Tahun 2012
Tugasan : Vocal

 

KUMPULAN LANOK

KUMPULAN JOOH

KAMEL ALANG

11 / 07 / 2021 11:16 PM
Skip to content