jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

KEPUTUSAN SEBUT HARGA BIL 15.2024

Butiran:

KEPUTUSAN SEBUT HARGA BIL 15.2024 PADA 25 JUN 2024 (SELASA)