jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

KEPUTUSAN SEBUT HARGA BIL 16.2024

Butiran:

KEPUTUSAN SEBUT HARGA BIL 16.2024 PADA 27 JUN 2024 (KHAMIS)