jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUMAH DIBAWAH PROGRAM BANTUAN RUMAH ORANG ASLI (JENIS BATU-BATA 3 BILIK – 660 K.P SECARA INDUSRIALIZED BUILDING SYSTEM) DI DAERAH SEPANG.

No. Perolehan:

JAKOA/SEL/WP/02/2024

Tarikh Buka:

12/03/2024

Tarikh Tutup:

22/03/2024