jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

SEBUT HARGA BAGI PEMBEKALAN BAJA, RACUN DAN PERALATAN PERTANIAN BAGI 48 ORANG PESERTA PROJEK LADANG MASYARAKAT ORANG ASLI (PLMOA) KAMPUNG ORANG ASLI (KOA) TENDRIK TAHUN 2024

No. Perolehan:

Terbuka

Tarikh Buka:

19/05/2024

Tarikh Tutup:

28/05/2024