jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

TENDER PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN MURID SEKOLAH ORANG ASLI ZON 10 DAERAH BATANG PADANG, PERAK BAGI TEMPOH 24 BULAN

No. Perolehan:

JAKOA/PK/T/09/2024 (QT240000000005702)

Tarikh Buka:

17/04/2024

Tarikh Tutup:

14/05/2024