jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

TENDER PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN MURID SEKOLAH ORANG ASLI ZON 6 DAERAH BATANG PADANG, PERAK BAGI TEMPOH 24 BULAN

No. Perolehan:

JAKOA/PK/T/05/2024 (QT240000000005695)

Tarikh Buka:

17/04/2024

Tarikh Tutup:

14/05/2024