Petikan jawapan Timbalan Menteri I KPLB

Petikan jawapan YB Dato’ Sri Abdul Rahman bin Haji Mohamad, Timbalan Menteri I KPLB di Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat Parlimen Keempat Belas Pemberitahuan Pertanyaan Lisan YB Dato’ Isa Bin Ab. Hamid hari ini.
 
Kemaskini Terakhir : 4 / 10 / 2021 10:53 AM