Petikan jawapan YBTM1 KPLB berhubung Masyarakat OA

Petikan jawapan YBTM1 KPLB kepada persoalan yang dibangkitkan oleh YB Jerantut bagi sesi soal jawab lisan berhubung dengan taraf kemiskinan Masyarakat Orang Asli.
 
Kemaskini Terakhir : 28 / 10 / 2021 12:00 AM