Kursus Kemahiran Quick Win Pembangunan Usahawan Orang Asli Tahun 2022

Permohonan kursus kemahiran Quick Win ini boleh dimohon secara atas talian menggunakan google form https://forms.gle/pZna7AMoxE2aKzLr6 atau secara manual menggunakan Borang Lampiran 6: Borang Permohonan Kursus Kemahiran Quick Win (Dilampiran Garis Panduan Pelaksanaan Kursus Kemahiran Quick Win).

 

Tarikh tutup permohonan bantuan peralatan Quick Win adalah pada 18 Februari 2022.

Kemaskini Terakhir : 7 / 03 / 2022 10:05 AM