Program Jalinan Mesra Masyarakat Orang Asli Pos Sinderut YBTM 1 KPLB

Gambar-gambar kemeriahan persiapan bagi Program Jalinan Mesra Masyarakat Orang Asli Pos Sinderut YBTM 1 KPLB dan Pelancaran Program Kesedaran Covid-19 & Kempen Pembudayaan Norma Baharu.
Kemaskini Terakhir : 11 / 12 / 2020 12:00 AM