RMK12 Tumpu Pendidikan, Pembangunan Ekonomi Orang Asli

Memantapkan pendidikan dan pembangunan sosioekonomi Orang Asli antara usaha yang bakal dilaksana dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12).
 
Menurut Dokumen RMK12 yang dikeluarkan unit perancang ekonomi (EPU) hari ini, akses kepada Penjagaan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (ECCE) akan ditambah baik, bagi memastikan anak-anak Orang Asli memperoleh kemahiran membaca, menulis dan mengira.
 
Kemasukan ke Program Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) dan pendidikan tertiari akan dipertingkat, selain Program Jom Belajar akan diperluas lagi untuk mempertingkatkan kehadiran pelajar melalui kaedah pengajaran inovatif, bagi mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan mereka.
 
Sementara itu, kerajaan akan merangka sebuah pelan pembangunan meliputi pendidikan dan latihan, peningkatan pendapatan, penyediaan infrastruktur asas, pembangunan tanah perkhidmatan penjagaan kesihatan dan bersepadu.
Kemaskini Terakhir : 27 / 10 / 2021 12:18 AM