Program Pemberian Geran Bantuan Bimbingan Usahawan Orang Asli

Carta Alir Proses Permohonan Dan Saringan Peserta Oleh JAKOA Negeri

Carta Alir Proses Tawaran Kepada Peserta Oleh JAKOA Negeri

Carta Alir Proses Pemantauan Dan Pelaporan Oleh JAKOA Negeri