Semua Aplikasi EG

Laman Utama » Warga JAKOA » Semua Aplikasi EG

MyGovUC

Webmail MyGovUC

HRMIS

Sistem Pengurusan Maklumat
Sumber Manusia

ePerolehan

Portal Rasmi ePerolehan
Kerajaan Malaysia

ANM

Sistem e-Penyata
Gaji & Laporan

DDSA

Data Dictionary
Sektor Awam

MyTC

Sistem Tempahan
Tempat Latihan

JPA

Jabatan Perkhidmatan
Awam

LPPSA

Lembaga Pembiayaan
Perumahan Sektor Awam

SPA

Suruhanjaya Perkhidmatan
Awam

MOF

Kementerian Kewangan
Malaysia

LHDN

Lembaga Hasil Dalam
Negeri Malaysia

ANM

Jabatan Akauntan
Negara Malaysia

MARA

Majlis Amanah
Rakyat

RISDA

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun
Kecil Perusahaan Getah

KEMAS

Jabatan Kemajuan
Masyarakat

FELCRA

The Federal Land Consolidation
and Rehabilitation Authority

KPLB

Kementerian Pembangunan
Luar Bandar

PERDA

Lembaga Kemajuan
Wilayah Pulau Pinang

KETENGAH

Lembaga Kemajuan
Terengganu Tengah

KESEDAR

Lembaga Kemajuan
Kelantan Selatan

KEDA

Lembaga Kemajuan
Wilayah Kedah

KEJORA

Lembaga Kemajuan
Johor Tenggara

MyGovernment

Laman Rasmi
Kerajaan Malaysia

PERDA

Lembaga Kemajuan
Wilayah Pulau Pinang