jata-negara-malaysia

PORTAL RASMI
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH

15-16 Oktober 2023 – Program Pemerkasaan Jawatankuasa Pembangunan & Keselamatan Kampung Orang Asli (JPKKOA) Negeri Pahang Tahun 2023

Laman Utama ยป 15-16 Oktober 2023 – Program Pemerkasaan Jawatankuasa Pembangunan & Keselamatan Kampung Orang Asli (JPKKOA) Negeri Pahang Tahun 2023