15-16 Oktober 2023 – Program Pemerkasaan Jawatankuasa Pembangunan & Keselamatan Kampung Orang Asli (JPKKOA) Negeri Pahang Tahun 2023